Schuimisolatie.be

Isolatiewaarden

De lambdawaarde van het door ons gebruikte PUR-schuim is 0,026 W/mK.

Wat is een "lambda" waarde?


Met de lambdawaarde wordt de warmtegeleidingscoëfficiënt van een materiaal aangegeven. Het geeft aan hoeveel warmte er stroomt door een materiaal met een dikte van 1 m en een oppervlakte van 1 m2 bij een temperatuurverschil van 1 graad Kelvin.

Hoe lager de waarde, hoe beter de thermische isolatie van het materiaal.

De meest efficiënte isolatiematerialen, dus met lage lambda-waarde, zijn:

  • Polyisocyanuraat (PIR) = 0,023-0,032
  • Polyurethaan (PUR)= 0,023-0,032
  • Geëxtrudeerd polystyreen (XPS) = 0,026-0,033
  • Geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) = 0,033-0,042
  • Cellenglas (CG) = 0,042-0,050
  • Steenwol (MW) = 0,035-0,042
  • Glaswol (MW) = 0,032-0,040

Wat houdt de R-waarde in?


De R-waarde staat voor de warmteweerstand van een materiaallaag

De R-waarde geeft het isolerend vermogen van het materiaal weer. Deze wordt vaak gebruikt om de isolerende waarde aan te geven van dubbel glas, muren, vloeren, daken, ....

Des te GROTER de R-waarde, hoe hoger de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt, des te beter het materiaal isoleert. De R-waarde wordt uitgedrukt in m²K/W.

R = d/λ


R = warmteweerstand in m2 K/W
d = dikte van het materiaal in m
λ = warmtegeleidingscoëfficiënt in W/m K (deze waarden zijn gekend voor het grootste deel van de gebruikte materialen)

 

Wat betekent de K-waarde? 

De globale K-waarde geeft de globale isolatiewaarde van het gebouw aan. Deze K-waarde houdt rekening met het warmteverlies door de buitenmuur, daken, vloeren, vensters en eveneens met de compactheid van het gebouw. Des te LAGER de K-waarde, des te beter het huis in het algemeen geïsoleerd is.

 

Voorbeelden van K-waarden en R-waarden:

Dikte van de laag K-waarde warmtegeleidingwaarde R-waarde warmteweerstandwaarde
3 cm 0.767 W/m2K 1.340
4 cm 0.575 W/m2K 1.739
5 cm 0.460 W/m2K 2.174
6 cm 0.383 W/m2K 2.609
7 cm 0.329 W/m2K 3.403
8 cm 0.287 W/m2K 3.478
9 cm 0.256 W/m2K 3.913
10 cm 0.230 W/m2K 4.348